Dosificadors Volumètrics per a productes en Pols i granulats

Dosificadors volumètrics per a tots aquells productes en pols que al dosificar per vibració puguin generar una atmosfera de treball contaminada per ser un producte molt volàtil com el guix, cafè en pols, bicarbonat , farina o productes químics en general, recomanem la dosificació mitjançant un cargol sense fi, adaptat a una tremuja de recepció.

Dins de la tremuja s'incorpora un agitador per evitar que el producte es quedi enganxat a l'interior de les parets. El gir del sense fi  va controlat per un servo-motor, la qual cosa fa que la dosificació sigui molt precisa.

Disposem de diferents passos depenent del pes a realitzar, del tipus de producte i de la producció necessària. Es pot adaptar a qualsevol tipus de maquina d'envasat .

Tipus de Dosificadors

TOP
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok