Encaixadores

Presentem una màquina encaixadora amb un format bàsic per a l'encaixat d'ampolles, encara que gràcies a l'adaptació del seu capçal de subjecció permet encaixar altres tipus de productes.

Hem realitzat projectes d'encaixat per a ampolles de vi, oli, llaunes de cervesa , detergent, per pots metàl·lics de pintura, per a extintors, sacs de ciment, blocs congelats de peix, bobines de film.

Fem estudis per a casos i aplicacions particulars en funció del producte a encaixar i de la seva producció.

MODELS DE ENCAIXADORES

 

Encaixadores CPK 8401 / 8402

La sèrie de encaixadores models CPK 8401 i 8402 estan concebudes, principalment, per a l'encaixat d'ampolles de tots els tipus en què no es tingui dificultat per agafar-les mitjançant pipes pneumàtiques.

La model CPK 8401 és una encaixadora de càrrega superior mitjançant un sistema mecànic amb la seqüència fixa d'agafar-aixecar-desplaçar-baixar a través d'un capçal que es desplaça mitjançant una cadena guiada. El desplaçament dels moviments és regulable depenent del tipus i mesures de les ampolles.
El model variant CPK 8402 és igual a l'8401 però amb un doble capçal per augmentar la producció.

 

TOP
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok